PGD Phan Chu Trinh

  • Địa chỉ: 349 Phan Chu Trinh, Bình Hiên, Hải Châu, Đà Nẵng
  • Số điện thoại: (0511).3.254.767
  • Số Fax: (511).3.254.768
  • Giờ mở cửa:
  • Quản lý:

Bản đồ đường đi đến PGD Phan Chu Trinh


Các chi nhánh Sacombank Quận Hải Châu