PGD Trà Nóc

  • Địa chỉ: 34A2 KCN Trà Nóc 1, P. Trà Nóc, Q. Bình Thủy, Tp. Cần Thơ
  • Số điện thoại: (0710) 3 811 022
  • Số Fax: (0710) 3 810 523
  • Giờ mở cửa:
  • Quản lý:

Bản đồ đường đi đến PGD Trà Nóc