PGD Ô Môn

  • Địa chỉ: 958/6 26 Tháng 3, Châu Văn Liêm, Q. Ô Môn, Cần Thơ
  • Số điện thoại: (0710) 3 665 550 - 3 665 570 - 3 665 580
  • Số Fax: (0710) 3 665 560
  • Giờ mở cửa:
  • Quản lý:

Bản đồ đường đi đến PGD Ô Môn