PGD Cái Khế

  • Địa chỉ: 81 - 83 Trần Văn Khéo, Quận Ninh Kiều, Cần Thơ
  • Số điện thoại: (0710).3.761.687
  • Số Fax:
  • Giờ mở cửa:
  • Quản lý:

Bản đồ đường đi đến PGD Cái Khế


Các chi nhánh Sacombank Quận Ninh Kiều