PGD Sông Đốc

  • Địa chỉ: 116, Tổ 3, Khóm 10, TT. Sông Đốc, H. Trần Văn Thời, Cà Mau
  • Số điện thoại: (0780) 3 892 303 - 3 892 304
  • Số Fax: (0780) 3 892 555
  • Giờ mở cửa:
  • Quản lý:

Bản đồ đường đi đến PGD Sông Đốc