PGD Chợ Lách

  • Địa chỉ: 137/14B Khu phố 2 thị trấn Chợ Lách, Bến Tre
  • Số điện thoại: (075) 3871 109 - 3871 107 - 3871 108
  • Số Fax: (075) 3871 106
  • Giờ mở cửa:
  • Quản lý:

Bản đồ đường đi đến PGD Chợ Lách