Chi nhánh Bến Tre

  • Địa chỉ: 14C1 Đại lộ Đồng Khởi, P. Phú Khương, Tp. Bến Tre, tỉnh Bến Tre
  • Số điện thoại: (075) 3 839 115
  • Số Fax: (075) 3 839 116
  • Giờ mở cửa:
  • Quản lý:

Bản đồ đường đi đến Chi nhánh Bến Tre