PGD Tiên Du

  • Địa chỉ: 140-142 Lý Thường Kiệt, thị trấn Lim, Tiên Du, Bắc Ninh
  • Số điện thoại: (0241).3.710.711
  • Số Fax: (0241).3.710.711
  • Giờ mở cửa:
  • Quản lý:

Bản đồ đường đi đến PGD Tiên Du