PGD Đông Hải

  • Địa chỉ: C24 - C25 TTTM Gành Hào, TT. Gành Hào, H. Đông Hải, Bạc Liêu
  • Số điện thoại: (0781) 3 844 588
  • Số Fax: (0781) 3 844 577
  • Giờ mở cửa:
  • Quản lý:

Bản đồ đường đi đến PGD Đông Hải