Mạng lưới ATM Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín Vĩnh Long

Điểm đặt máy ATM Sacombank Vĩnh Long

Huyện Bình Minh 2 địa điểm
Huyện Vũng Liêm 3 địa điểm
Huyện Bình Tân 1 địa điểm
Huyện Long Hồ 2 địa điểm
Huyện Mang Thít 1 địa điểm
Huyện Tam Bình 1 địa điểm
Huyện Trà Ôn 2 địa điểm
Thành Phố Vĩnh Long 5 địa điểm