Mạng lưới ATM Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín Thừa Thiên Huế

Điểm đặt máy ATM Sacombank Thừa Thiên Huế

Thị Xã Hương Thủy 2 địa điểm
Thị Xã Hương Trà 2 địa điểm
Thành Phố Huế 10 địa điểm