Mạng lưới ATM Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín Thanh Hóa

Điểm đặt máy ATM Sacombank Thanh Hóa

Huyện Đông Sơn 1 địa điểm
Huyện Hoằng Hóa 1 địa điểm
Huyện Tĩnh Gia 1 địa điểm
Huyện Yên Định 1 địa điểm
Thành Phố Thanh Hóa 9 địa điểm
Thị Xã Bỉm Sơn 2 địa điểm