Mạng lưới ATM Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín Thái Nguyên

Điểm đặt máy ATM Sacombank Thái Nguyên

Huyện Phổ Yên 1 địa điểm
Thành Phố Thái Nguyên 3 địa điểm