Mạng lưới ATM Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín Sóc Trăng

Điểm đặt máy ATM Sacombank Sóc Trăng

Huyện Châu Thành 1 địa điểm
Huyện Mỹ Xuyên 2 địa điểm
Huyện Ngã Năm 1 địa điểm
Huyện Thạnh Trị 1 địa điểm
Thành Phố Sóc Trăng 3 địa điểm
Thị Xã Vĩnh Châu 1 địa điểm