Mạng lưới ATM Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín Quảng Trị

Điểm đặt máy ATM Sacombank Quảng Trị

Huyện Hướng Hoá 1 địa điểm
Huyện Vĩnh Linh 1 địa điểm
Thành Phố Đông Hà 4 địa điểm
Thị Xã Quảng Trị 1 địa điểm