Mạng lưới ATM Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín Quảng Ninh

Điểm đặt máy ATM Sacombank Quảng Ninh

Thành Phố Cẩm Phả 3 địa điểm
Thành Phố Hạ Long 3 địa điểm
Thành Phố Móng Cái 1 địa điểm