Mạng lưới ATM Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín Quảng Ngãi

Điểm đặt máy ATM Sacombank Quảng Ngãi

Huyện Bình Sơn 1 địa điểm
Huyện Sơn Tịnh 2 địa điểm
Thành Phố Quảng Ngãi 4 địa điểm