Mạng lưới ATM Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín Quảng Bình

Điểm đặt máy ATM Sacombank Quảng Bình

Thị Xã Ba Đồn 1 địa điểm
Huyện Bố Trạch 2 địa điểm
Thành Phố Đồng Hới 4 địa điểm