Mạng lưới ATM Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín Phú Yên

Điểm đặt máy ATM Sacombank Phú Yên

Huyện Đông Hòa 1 địa điểm
Thành Phố Tuy Hòa 8 địa điểm
Thị Xã Sông Cầu 1 địa điểm