Mạng lưới ATM Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín Phú Thọ

Điểm đặt máy ATM Sacombank Phú Thọ

Thành Phố Việt Trì 4 địa điểm