Mạng lưới ATM Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín Long An

Điểm đặt máy ATM Sacombank Long An

Huyện Bến Lức 4 địa điểm
Huyện Cần Giuộc 2 địa điểm
Huyện Cần Đước 2 địa điểm
Huyện Châu Thành 3 địa điểm
Huyện Mộc Hóa 1 địa điểm
Huyện Thủ Thừa 1 địa điểm
Huyện Đức Hoà 2 địa điểm
Thành Phố Tân An 4 địa điểm