Mạng lưới ATM Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín Lâm Đồng

Điểm đặt máy ATM Sacombank Lâm Đồng

Huyện Di Linh 1 địa điểm
Huyện Lâm Hà 1 địa điểm
Huyện Đức Trọng 2 địa điểm
Thành Phố Bảo Lộc 3 địa điểm
Thành Phố Đà Lạt 7 địa điểm