Mạng lưới ATM Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín Kon Tum

Điểm đặt máy ATM Sacombank Kon Tum

Huyện Đak Hà 1 địa điểm
Thành Phố Kon Tum 1 địa điểm