Mạng lưới ATM Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín Khánh Hòa

Điểm đặt máy ATM Sacombank Khánh Hòa

Huyện Cam Lâm 1 địa điểm
Huyện Ninh Hòa 1 địa điểm
Huyện Vạn Ninh 1 địa điểm
Thành Phố Cam Ranh 2 địa điểm
Thành Phố Nha Trang 12 địa điểm