Mạng lưới ATM Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín Hưng Yên

Điểm đặt máy ATM Sacombank Hưng Yên

Huyện Khoái Châu 1 địa điểm
Huyện Kim Động 1 địa điểm
Huyện Mỹ Hào 1 địa điểm
Huyện Văn Giang 1 địa điểm
Huyện Văn Lâm 1 địa điểm
Huyện Yên Mỹ 1 địa điểm
Thành Phố Hưng Yên 3 địa điểm