Mạng lưới ATM Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín Hậu Giang

Điểm đặt máy ATM Sacombank Hậu Giang

Huyện Châu Thành 2 địa điểm
Huyện Châu Thành A 1 địa điểm
Huyện Long Mỹ 1 địa điểm
Huyện Phụng Hiệp 1 địa điểm
Huyện Vị Thủy 1 địa điểm
Thành Phố Vị Thanh 1 địa điểm
Thị Xã Ngã Bảy 3 địa điểm