Mạng lưới ATM Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín Hải Phòng

Điểm đặt máy ATM Sacombank Hải Phòng

Huyện An Dương 2 địa điểm
Huyện Thủy Nguyên 1 địa điểm
Huyện Vĩnh Bảo 1 địa điểm
Quận Hải An 2 địa điểm
Quận Hồng Bàng 3 địa điểm
Quận Lê Chân 2 địa điểm
Quận Ngô Quyền 1 địa điểm