Mạng lưới ATM Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín Gia Lai

Điểm đặt máy ATM Sacombank Gia Lai

Huyện Chư Sê 1 địa điểm
Thành Phố Pleiku 4 địa điểm