Mạng lưới ATM Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín Đồng Tháp

Điểm đặt máy ATM Sacombank Đồng Tháp

Thị Xã Hồng Ngự 2 địa điểm
Huyện Cao Lãnh 4 địa điểm
Huyện Châu Thành 1 địa điểm
Huyện Lấp Vò 1 địa điểm
Huyện Thanh Bình 1 địa điểm
Huyện Tháp Mười 2 địa điểm
Thị Xã Sa Đéc 2 địa điểm