Mạng lưới ATM Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín Cần Thơ

Điểm đặt máy ATM Sacombank Cần Thơ

Huyện Cờ Đỏ 1 địa điểm
Huyện Phong Điền 2 địa điểm
Quận Bình Thủy 3 địa điểm
Quận Cái Răng 1 địa điểm
Quận Ninh Kiều 10 địa điểm
Quận Ô Môn 1 địa điểm
Quận Thốt Nốt 1 địa điểm