Mạng lưới ATM Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín Bình Thuận

Điểm đặt máy ATM Sacombank Bình Thuận

Huyện Tuy Phong 1 địa điểm
Thị Xã La Gi 1 địa điểm
Tp Phan Thiết 8 địa điểm