Mạng lưới ATM Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín Bình Dương

Điểm đặt máy ATM Sacombank Bình Dương

Huyện Bến Cát 2 địa điểm
Huyện Dầu Tiếng 1 địa điểm
Huyện Phú Giáo 1 địa điểm
Thị Xã Tân Uyên 4 địa điểm
Thành Phố Thủ Dầu Một 6 địa điểm
Thị Xã Dĩ An 3 địa điểm
Thị Xã Thuận An 4 địa điểm