Mạng lưới ATM Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín Bình Định

Điểm đặt máy ATM Sacombank Bình Định

Huyện Phù Mỹ 1 địa điểm
Huyện Tây Sơn 1 địa điểm
Huyện Hoài Nhơn 2 địa điểm
Huyện Vĩnh Thạnh 2 địa điểm
Thành Phố Quy Nhơn 5 địa điểm
Thị Xã An Nhơn 1 địa điểm