Mạng lưới ATM Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín Bến Tre

Điểm đặt máy ATM Sacombank Bến Tre

Huyện Bình Đại 1 địa điểm
Huyện Châu Thành 1 địa điểm
Huyện Chợ Lách 1 địa điểm
Huyện Giồng Trôm 1 địa điểm
Thành Phố Bến Tre 4 địa điểm