Mạng lưới ATM Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín Bắc Ninh

Điểm đặt máy ATM Sacombank Bắc Ninh

Huyện Thuận Thành 1 địa điểm
Huyện Quế Võ 1 địa điểm
Huyện Tiên Du 1 địa điểm
Huyện Yên Phong 1 địa điểm
Thành Phố Bắc Ninh 2 địa điểm
Thị Xã Từ Sơn 2 địa điểm