Mạng lưới ATM Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín Bạc Liêu

Điểm đặt máy ATM Sacombank Bạc Liêu

Huyện Giá Rai 4 địa điểm
Huyện Đông Hải 1 địa điểm
Thành Phố Bạc Liêu 3 địa điểm