Mạng lưới ATM Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín Bà Rịa Vũng Tàu

Điểm đặt máy ATM Sacombank Bà Rịa Vũng Tàu

Huyện Châu Đức 2 địa điểm
Huyện Long Điền 2 địa điểm
Huyện Tân Thành 3 địa điểm
Thành Phố Bà Rịa 1 địa điểm
Thành Phố Vũng Tàu 10 địa điểm